donderdag 27 september 2018

Pippi-pilletje/ Pippi-pill

Pippi-pilletje/ Pippi-pill

Gisteren waren we weer bij elkaar aan tafel, de dames en ik.
Onze vraag aan elkaar was: "Wat heb je al heel lang bewaard?"
Dat kon iets materieels zijn, maar ook een hele mooie herinnering of een verzameling...

Yesterday we met again at my kitchentable, the ladies and I.
Our question to eachother was: "What did you save for a long time?"
It could be something material, but also a very dear memory or a collection.

Ik kijk altijd bijzonder uit naar deze ontmoetingen. Ik vind het zeldzaam verrijkend om met elkaar over zinvolle dingen te praten, en het geeft me een heel fijn gevoel dat we dit elkaar kunnen bieden.

I always look out to this meetings. I think its very enriching to talk to eachother about meaningfull subjects, and it gives me a very good feeling that we can offer this to eachother.

Vooraf had ik natuurlijk de tafel mooi gemaakt, en... mijn eigen schatten verzameld.
Een damasten tafelkleed, een schitterend jaren 50-bloesje dat mijn oma heeft gedragen en dat ik in mijn puberteit van haar kreeg en veel heb gedragen; mijn versierde schoentjes, mijn lange fair-isle vest, een paar oorbelletjes en een mooie ketting.

Off course I prepared everything and made my table look beautiful. And I collected my own treasures: a damast tablecloth, a beautiful fiftiesblouse that once was worn by my grandmother, given to me in my teens, and worn a lot; my embellished shoes, my long fair-isle cardigancoat, some earrings and a pretty necklace.


En dan de verhalen... en de vragen aan elkaar... de kwetsbaarheid die we elkaar kunnen laten zien maar ook de enorme kracht die ons aan tafel verandert.
We sterken elkaar, zoeken naar mogelijkheden, vinden eenheid en groeien.
Je ziet het in lichaamstaal, hoort het in stemmen, het is tastbaar.

Then come the stories... and the questions we ask... the vulnerability we are able to show eachother and also the enormous strength that changes us right then and there.
We empower eachother, look for possibilities, find unity and we grow.
You can see it in body language, hear it in the voices, it is tangible!

We vragen elkaar naar sterke vrouwelijke rolmodellen, omdat we dat zelf ook willen zijn voor anderen. We kijken waar het haakt, waar het raakt, en we lachen heel wat af.
Oma's blijken bijzonder belangrijk. Net als de rol die moeders hebben, tantes, juffen, de familiebanden, hoe die ons vormen, wat we er mee willen en kunnen.

We ask eachother about strong female rolemodels, because we ourselves want to be a strong female rolemodel for others too. We look at where it sticks, where it sands, and in the meantime share laughter.
Grandma's appear to be very important. Just like the role of mothers, aunts, teachers, the familie ties, how they shape us, what we want to do with it.

Er komt een prachtig woord in mijn herinnering als we het hebben over warme en steunende momenten die ons opbouwen zoals bij een huwelijksfeest, een afscheid, waar we allemaal lieve mensen om ons heen hebben die mooie dingen over ons zeggen.
Ik hoorde het iemand zeggen: neem een Pippi-pilletje als je je dat lastige mens voelt.
Wanneer je sterk voor je mening opkomt, voor wat jij belangrijk vindt, kunnen mensen soms zó naar op je reageren dat je de neiging voelt om in je schulp te kruipen.
Neem dan een "Pippi-pilletje"; denk even terug aan al die mooie dingen die over jou zijn gezegd. Denk terug aan die warme versterkende fijne momenten.
Pippi Langkous was ook lastig. Ze deed waar ze zin in had, maakte het de volwassenen om haar heen moeilijk, maar was tegelijkertijd een warme, stoere en dappere meid.
Waar we ons aan kunnen spiegelen.

A beautiful word comes to my mind when we talk about warm, supportive moments that build us up like at a weddingparty, a goodbye, where all the people we love are gatherred and they all say beautiful things about us.
I heard somebody say, have a Pippi-pill if you feel like that troublesome person.
When you come up strongly for your opinion, for what you hold very dear, important, people can react in such a nasty way that you feel like crawling into your shell. 
Have a Pippi-pill; think back to all those great things said about you.
Think back to all those warm, empowering great moments.
Pippi Longstocking was troublesome too. She did what she felt like, troubled the adults around her, but was a warm, cool, strong and brave girl too.
Where we can mirror ourselves to.


Neem een Pippi-pilletje.
Denk even terug aan die sterke vrouwen die jou voorgingen.
Denk je in hoe jij wilt zijn.
Wees je eigen Pippi!

Have a Pippi-pill.
Think back to all those strong women who preceeded you.
Thinke at how you want to be.
Be your own Pippi!

1 opmerking:

  1. Ook ik neem wel eens een "Pippi-pilletje", begrijp ik nu uit jouw verhaal!
    En denk dan met liefde aan vele sterke vrouwen.

    BeantwoordenVerwijderen