zaterdag 8 september 2018

Vol dankbaarheid/ full of gratitude

Vol dankbaarheid/ full of gratitude.

Het certificaat is ontvangen.
Het eindwerkstuk hangt in de Lebuïnuskerk in Deventer op de ATT van het Quiltersgilde.
Op het koor staat het daar, uit te nodigen om alle prachtige stukken van Quilten Speciaal 14 te bewonderen.

The certificate is received.
The endpiece is hanging in the Lebuïnuschurch in Deventer at the big exhibition of our national Quiltersguild.
It stands there in the choir of the church, inviting people to admire all the beautiful pieces from our group from the artquiltgroup Quilten Speciaal 14.

Nog maar 3 jaar geleden dat ik voor het eerst in mijn leven naar een quilttentoonstelling ging. Samen met mijn moeder ging ik de kerk binnen en we werden overweldigd door alle quilts die er hingen, en vooràl door de jassen van Marijke van Welzen!
Sinds ik een jaar of 12 ben versier ik kleren. Eerst om gaatjes te repareren, later ook voor het mooi.
Deze jassen benamen me de adem.
En de rest van de tentoonstelling, daar in die schitterende kerk, werkte daar hard aan mee.
Mijn moeder zei, wacht maar, over een poosje hangt daar ook mooi werk van jou. Ik dacht, tuurlijk mam. Dat moet je ook wel zeggen, je bent mijn moeder :-)

Only 3 years ago I went to a quiltexhibition for the very first time in my life. Together with my mom I went into that same church and we were flabbergasted with all the quilts on display, and especially by the coats Marijke van Welzen made!
Since my 12th I embellish clothes. At first it was to repair little holes. Later also just for fun and to make it pretty.
These coats took my breath away.
The rest of the exhibition, in that beautiful church, cooperated greatly to enhance that impression!
My mom said, you just wait and see; in a while some beautiful work from your hands wil hang there too! I thought, sure, mom. You have to say that, you're my mother :-)

Een jaar later hing in Den Bosch mijn eerste tweeluik.


Het jaar daarna mocht ik meedoen met Quilten Speciaal 14.
Ik ben een geluksvogel met opleidingen. Toen ik de kleuterkweek ging doen, was ik van de laatste lichting voor de kweek opging in de Pabo. Toen ik theologie ging studeren, heb ik aan alle kanten mazzel en medewerking gehad. En nu met QS 14 opnieuw: we zijn de laatste lichting...
Na ons stopt deze opleiding. Het Quiltersgilde is bezig om stappen te zetten naar een vervolg.
Ik heb het gelukkig nog mee kunnen pikken; wat heb ik hier ongelofelijk veel aan gehad. Ik ben er heel veel mee opgeschoten. De docenten, de ondersteuning, de collega's, ik heb heel veel geleerd van iedereen.

One year later my first diptych was hanging at the exhibition in Den Bosch. The year after that I was allowed to join the artquiltclasses of the Guild: Quilten Speciaal 14.
Now, I have a lot of luck when it comes to education. When I started the education for  kindergartenteacher my class was the last one before it was incorporated in a broader teachers training. When I started studying theology, I received luck and cooperation on all fronts and levels. And now with QS 14 its the same: we are the last group before these classes come to an end. After us it stops. The Quiltersguild is busy thinking about what's next.
I am so happy I could join; I learned so so much! The teachers, the supporters, my co-students, I learned so much from everybody.

En nu is de opleiding af.
Certificaat is binnen.
Eindwerkstuk hangt.
We zijn weer samen naar Deventer gegaan, mijn moeder en ik.
Ik was er zenuwachtig van, maar had die foto al gekregen die je hierboven ziet...
Ereplaats. Zo ervaar ik dat ook...

Drie jaar terug nog maar...

We liepen richting koor en zagen het werk staan, op de verhoging.
We vielen allebei stil, mijn moeder en ik.
Niet te geloven.

Het had precies de uitstraling die ik bedoeld had.
"Sterk als de dood is de liefde."

And now the classes are done.
Certificate received.
Endpiece is on display.
We went, together again, to Deventer, my mom and I.
I was nervous, but I already got that photo you see up there.
A place of honour. That's how I experience it.

Only 3 years ago...

We walked towards the choir and there it was; at the elevation.
We both went silent, my mom and I.
Unbelievable.

It had the exact appearance I meant it to have.
"Strong as death is love."

Foto's van het werk/ pictures of the piece:
"Sterk als de dood"/ "Strong as death"


Foto's van het werk/ pictures of the piece
"Sterk als de liefde" / "Strong as love"


2 opmerkingen:

  1. Wat zijn ze prachtig geworden.Ik heb ze beiden gezien toen ze nog niet af waren .Gefeliciteerd met dit geweldige resultaat!

    BeantwoordenVerwijderen
  2. wat geweldig Hilda! mooie afronding en mooie plaatst voor je eindwerkstuk ! t hangt er prachtig !

    BeantwoordenVerwijderen