donderdag 24 augustus 2017

"fragile", deel 2

"Fragile", deel 2/ part 2

Vorig jaar oktober schreef ik een blog over de quilt die ik aan het maken was voor de "Stash Exchange" met als thema 'Klimaat'.
Hier is de link:

Last year in October I wrote a blog about the quilt I was making for the "Stash Exchange" with the theme 'Climate'
Here's the link:

"Fragile" deel 1

Je kunt daar lezen over de eerste start, en wat de achterliggende gedachte is.
Deze keer schrijf ik over de reis die "Fragile" heeft gemaakt, van toen naar nu en straks.
Want die quilt heeft wat afgereisd!

You can read there about the first start, and about the thought behind it.
This time I will write about the journey "Fragile" made, from then, till now, and beyond.
Because that quilt travelled quite a bit!

De opdracht was: stuur 4 stofjes uit je voorraad op. Je ontvangt er ook 4. Je mag maximaal 4 stofjes toevoegen aan je quilt. Het thema van de quilt moet 'klimaat' zijn, het formaat was ook duidelijk. Niet kleiner en niet groter dan dat. En zo rond 1 januari 2017 moest ie opgestuurd worden.
Het begin van een reis van een jaar...
20 mensen uit Nederland deden mee, en ook 20 uit Zwitserland en Engeland.

The assignment was: send in 4 pieces of fabric from your stash. You receive 4 as well. You may add max 4 fabrics in your quilt. The theme of the quilt has tot be 'climate', and the size was clear too. Not smaller, not bigger than that. And about the 1st of January it had to be sent away.
The beginning of a year long journey...
20 people from the Netherlands joined, and also 20 from Switzerland and the United Kingdom.

Eerst de verbinding van mijn binnenkant naar mijn handen: dat was best een lange reis. Het ontwerp was er snel nadat het idee geboren was: maar dan nog de realisatie. Dat was best een gevecht. In spiegelbeeld werken is niet mijn sterkste punt en voor ik het wist had ik de stof die ik toegestuurd kreeg, verknipt. Weg stof, en dat was een nieuwe uitdaging...
Die kwam ik gauw te boven toen ik de snippertjesmethode hanteerde :-)

First I had to make the connection from my inside to my hands: that was quite a long step. The design came quick after the idea was born: but then the realisation. That was quite a fight. Working in mirror imaging is not my strongest quality and before I knew it I ruined the fabric I got... Fabric to pieces, there you got it: a new challenge...
I got over it soon when I made the best of it and used the leftovers and cut them into even smaller pieces:-)


Ik plakte alles vast, maakte er toen gauw drie lagen van met mooi verloopgaren.
Toen alles vast zat bleek het niet goed gegaan: grote lussen aan de achterkant...
Zucht. Nog maar een keertje.
Dat ging beter.
Toen het spannendste gedeelte: de tekst in goud borduren met de Free Motion Methode...
In één keer goed, zó uit de losse pols...

I fused every piece, quilted the three layers with pretty yarn.
When everything was sewn, and I turned it around I saw it went wrong: big rats nests on the backside...
Sigh. And another try.
That went better.
Then the most creepy part: embroidering the text, in gold, by Free Motion Quilting...
I succeeded at once, just like that...

Klaar voor reis 1. Op naar Inge Schoonderwoerd, de voorzitter van ons Quiltersgilde!
Ik was trots!

Ready for travel 1. To Inge Schoonderwoerd, the chairwoman of our Quiltersguild!
I was proud!

De eerste tentoonstelling waar "Fragile" te zien was, was in Zwitserland.
Reis 2. Ik heb 'm daar niet gezien.
Gelukkig wel in Dalfsen, op de miniatuurtentoonstelling van maart. Wat was het FIJN om 'm weer te zien! En wat waren de anderen van de uitdaging schitterend...
Ik was trots op ons allemaal.

The first exhibition where "Fragile" could be seen was in Switzerland.
Travel 2. I didn't see it there.
Fortunately, I did in Dalfsen, at the miniature-exhibition in March. It was SO good to see it again! And the other quilts where so beautiful!
I was proud of all of us.

Reis nummer 3 ging naar Birmingham, naar het grote Festival of Quilts. Onverwacht kon ik gaan. En wat was het daar overweldigend leuk! En wat heerlijk om daar "Fragile" weer te zien.
NOG leuker was dat ik daar Hannelore Nunn ontmoette. Zij was de ontvanger van mijn stofjes!
Toeval bestaat niet: ze stond in de tentoonstelling NET toen ik mijn quilt ging laten zien aan een andere Facebookvriendin uit Amerika: Mary Shotwell...

Travel number 3 went to Birmingham: to the great Festival Of Quilts. Unexpectedly I could go. And what an overwhelming joy it was to be there! And what a delight to meet "Fragile" again. 
Even more fun was meeting Hannelore Nunn there. She was the receiver of my fabrics! No such thing as coincedence: she was in the exhibition JUST when I was going to show my quilt to another Facebookfriend from America: Mary Shotwell...


Ondertussen had ik een bestemming voor mijn "Fragile" gevonden. Eén van mijn liefste vrienden verloor een geliefd mens. Op de begrafenis draaiden ze "Fragile" van Sting. Toen ik dat hoorde, wist ik waar ik deze quilt voor had gemaakt. Dat was de bedoeling geweest.

In the meantime I found a destination for my "Fragile". One of my dearest friends lost a beloved person. At the funeral "Fragile" from Sting was heard. When I heard that, I knew why I made this quilt. That was what it was meant for after all.

Na Birmingham maakte de quilt reis 4: terug naar Nederland bij verzamelpunt Inge, en vandaag kwam hij weer bij mij. Reis 5.
Nog één reis te gaan, dan is hij daadwerkelijk thuis.
Niet zo gemakkelijk om 'm los te laten, maar hij is gemaakt met de bedoeling om te raken.
En dat is wat hij doet.
Mijn "Fragile".

After Birmingham the quilt made travel 4: back to the Netherlands with Inge, en today it came back to me. Travel 5.
One more travel to go, and then he's finally home.
Not easy letting him go, but it was meant to touch.
And that is what it does.
My "Fragile".