woensdag 25 januari 2017

Na de les van Marjoke...

Na de les van Marjoke...
After Marjoke's class...

Afgelopen zaterdag kregen we een opdracht van Marjoke waar ik me meteen op verheugde.
Beschilder een groot vel papier met "architectonische" vormen (vierkant, cirkel, rechthoek). Je mag primaire kleuren gebruiken, maar je mag ook mengen. Daarna knip je "organische" vormen (plant, mens, rondere vormen) en die plak je erop. Een beetje in de stijl van Matisse en Klee, die we in de les hebben behandeld.
Zoiets als dit:  "Volland" van Klee: 
Last Saturday we got an assignement from Marjoke where I immediately looked forward to.
Paint a big pieve of paper with "architectonical" forms (square, circle). You can use primary colors, but you can mix too. After that you cut out "organical" forms (plantlike, humanlike, rounder forms) and glue them on. A little like Matisse and Klee, whom we studied in class. Like this: "Volland" made by Klee.

Maak foto's van elke stap.
Nou, dat was leuk!
Ik moest meteen weer denken aan de Kleuterkweek en de lessen tekenen. Wat vond ik dat leuk. 
Ik heb er de map nog maar eens bijgehaald en heb even fijn op "memory lane" gewandeld...
De techniekenmap... kijk...
Make photo's from every step you make.
Well, that was fun!
I immediately thought back in the times where I went to college to be a Kindergartenteacher and particularly the lessons in drawing and painting. I loved those classes. 
I took my old map from those classes and took a fun walk on memory lane...
Our techniques-map... look!

 We maakten per materiaal verschillende voorbeelden van wat je kon doen:
With each material we made several examples of what you could do with it: 

Ik vond het allemaal leuk om te maken. Hilda uit klas 2c is wat dat betreft niet veel veranderd :-)
In elk geval, ik heb mijn eerste vel papier beschilderd, en fijn gespeeld met mengen en het verven met grote kwasten.
Er komt meer...
Omdat het niet uitmaakt of ik nou in klas 2c van de KLOS in Emmen zit in 1984, of in groep QS 14 in Nijkerk in 2017, het kind in mij houdt van lekker spelen...
Mijn 1e stukkie...
I enjoyed it all. Hilda from class 2c did not change a lot as far as these things are concerned :-)
Well, I painted my first big piece of paper, en played along with mixing the colors and painting with big brushes.
And more will follow...
Since it doesn't matter if I am in class 2c from Kindergartenteacherscollege in 1984 in Emmen, or in group QS 14 in 2017 in Nijkerk, my inner child just loves to play!
My first piece :-)
Geen opmerkingen:

Een reactie posten