zaterdag 28 januari 2017

Huiswerk om van te dromen.../ Homework assignment to dream off

Huiswerk om van te dromen... / Homeworkassignment to dream off

Even wat foto's van het huiswerk van Marjoke.. Ik vind het heerlijk om te doen!
Some photo's from Marjoke's homeworkassignment, Love doing it!

 Eerst het schilderwerk. Architectonische vormen.
First the paintjob. Architectonical shapes.
 Dan een organische vorm toevoegen. Ik ben dol op het gras in onze voortuin. De manier waarop het beweegt; hoe de zon er doorheen speelt, prachtig.  Then add an organic shape... I love the grass in our frontyard. The way it moves, the way the sun plays with it, beautiful. 
 Het gras natekenen en uitknippen. Draw and cut the grass in paper
De goede kleuren kiezen. Choosing colors
 Knippen... Cutting...
 En dan kijken hoe ik ze neer wil leggen... nog best moeilijk maar met wat hulp van Bert kom ik op de perfecte compositie uit! Then I have to lay them out... Quite hard but with a little help from my man I find the perfect composition!
 En uiteindelijk de lijnen neerzetten die je straks in het uiteindelijke stuk wilt quilten met oostindische inkt vastleggen. Ik heb gekozen om zowel de architectonische als de organische vormen te benadrukken. And finally draw the lines you eventually want to quilt with ink. I choose to emphasize both the architectonical shapes as the organic ones.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten